facebook
cris

Kooperatywa.ong.pl

Ogłoszenia

Rybnik: współpraca, partnerstwo oraz kontraktowanie usług

2015-03-09

12 i 13 marca 2015 roku w rybnickim urzędzie miasta odbędzie się panel ekspercki, dotyczący współpracy przedstawicieli sektora publicznego oraz pozarządowego.

Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk oraz otwarta dyskusja w obszarze partnerskich działań i projektów, jak również kontraktowania usług publicznych.  


Zaproszeni specjaliści, w tym przedstawiciele administracji publicznej i organizacji pozarządowych zaprezentują przykłady partnerskich działań oraz przedstawią wnioski i rekomendacje do międzysektorowych projektów finansowanych ze środków samorządowych oraz funduszy strukturalnych.  

W ramach spotkania odbędzie się debata z udziałem ekspertów i uczestników, mająca na celu zaplanowanie wdrażania procesów partycypacji publicznej, skutkujących rozwojem wspólnot samorządowych i społeczeństwa obywatelskiego na obszarze gmin i powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego FOPSZ w Rybniku oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Panel honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Rybnika, Piotr Kuczera. 

Materiały do pobrania: Program spotkania

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przysyłanie zgłoszeń do 10 marca na adres: marcin.stempniak@wp.pl. 

Spotkania odbędą się w dniach 12-13 marca 2015r. w godzinach 8.30-15.00 w Urzędzie Miasta Rybnika (ul. Chrobrego 2,  sala nr 264, II piętro).

czytaj więcej

Kontakt

marcin.stempniak@wp.pl

Galeria

  • Rybnik: współpraca, partnerstwo oraz kontraktowanie usług