facebook
cris

Kooperatywa.ong.pl

Ogłoszenia

Racibórz: 245 tys. na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2012-12-15

Racibórz ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2013 - 2015

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Miasta Racibórz. Dofinansowanie można otrzymać na realizację dwóch zadań:

1. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA
a) Realizacja programów profilaktycznych z elementami opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży – kwota 230 tys. zł – na każdy rok
b) Wspieranie działań stowarzyszeń abstynenckich – kwota 15 tys. zł – na każdy rok

2. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
a) Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego (minimum 3 godziny dziennie w dni robocze, w formie połączonej: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych oraz pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. W okresie wakacyjnym dopuszcza się możliwość przerwy w działalności ośrodka). – kwota 40 tys. zł – na każdy rok.

Wymagany wkład własny podmiotu składającego ofertę to 20 % całkowitego kosztu zadania. Oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2012 r. w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6,   w Biurze Obsługi Interesanta, w holu budynku, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz

czytaj więcej

Kontakt


Galeria

  • Racibórz: 245 tys. na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym