facebook
cris

Kooperatywa.ong.pl

Ogłoszenia

O FIO - Śląskie Lokalnie w Krzanowicach i Zawierciu

2015-04-02

Przed nami kolejne spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych ubieganiem się o dotacje w konkursie FIO - Śląskie Lokalnie. Nasi doradcy 31 marca będą w Krzanowicach, 1 kwietnia w Zawierciu.

Adresaci konkursu FIO Śląskie Lokalnie: 

 - Młode podmioty - organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł. 
- Grupy nieformalne - nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego. 
 
Wnioski można składać do 10 kwietnia 2015 r. Więcej informacji o konkursie: slaskielokalnie.pl
 
Spotkanie informacyjne w Krzanowicach31 marca 2015 r., godz.: 15:30 - 17:00 miejsce: Krzanowice, ul. Rynek 3 (siedziba DFK i Inkubatora Aktywizacji "Uwierz w siebie") 

Spotkanie informacyjne w Zawierciu1 kwietnia 2015 r., godz.: 16:00 miejsce: Zawiercie, ul. Senatorska 14 (siedziba Centrum Inicjatyw Lokalnych)

czytaj więcej

Kontakt

kamil.jakubiak@cris.org.pl

Galeria

  • O FIO - Śląskie Lokalnie w Krzanowicach i Zawierciu