facebook
cris

Kooperatywa.ong.pl

Ogłoszenia

Na dobry początek. Projekty dla dzieci w wieku 2-5 lat.

2013-05-28

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego ogłosiła konkurs na projekty dla dzieci w wieku 2-5 lat.

Program grantowy, realizowany przez Fundację Jana Kantego Steczkowskiego, powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego ma na celu wspieranie inicjatyw edukacyjnych kierowanych do dzieci w wieku 2-5 lat i ich rodziców lub opiekunów mieszkających na terenach wiejskich i w społecznościach lokalnych do 20 tys. mieszkańców.


Projekt realizowany z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami powinien zawierać możliwie dużo działań z zakresu edukacji społecznej, przyrodniczej, językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, ruchowej. 
 
Fundacja przeznacza na dofinansowanie najciekawszych projektów zgłoszonych do konkursu i spełniających kryteria konkursu kwotę łączną 300 tys. zł. Jeden projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie nie mniejszej niż 3 tys. zł brutto i nie większej niż 10 tys. zł brutto. Wkład własny podmiotu powinien wynosić co najmniej 10% wartości dofinansowania. 

Więcej informacji na stronie fundacji.

czytaj więcej

Kontakt

tel. (022) 52 29 375
fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl

Galeria

  • Na dobry początek. Projekty dla dzieci w wieku 2-5 lat.