facebook
cris

Kooperatywa.ong.pl

Ogłoszenia

Fundraising - skuteczne pozyskiwanie funduszy

2015-04-22

Chcesz wiedzieć, jak pozyskiwać fundusze dla swojej organizacji? Weź udział w szkoleniu, które poprowadzi Robert Kawałko - współzałożyciel i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Szkolenie odbędzie się 29 kwietnia w Rybniku, o godz. o 14:00.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych) działających na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiat wodzisławski, rybnicki, raciborski).

Program szkolenia jest oparty o standardy Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, które nadzoruje jakość szkoleń i certyfikuje zawodowych fundraiserów na obszarze Unii Europejskiej.

Cel szkolenia
Wiedza: zasady prowadzenia działalności fundraisingowej i skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność statutową. Dobre praktyki i zasady etyczne w zakresie zarządzania finansami organizacji. Znajomość cyklu relacji z darczyńcą.

Umiejętności: Układanie relacji z fundraiserem, angażowanie całego zespołu organizacji w budowanie relacji z darczyńcami, formułowanie komunikatów do darczyńców.

Postawy: akceptacja dla inwestycji w stabilność finansową, pragnienie podnoszenia sprawności organizacji, nastawienie na relacje z ludźmi, wyzbycie się postaw roszczeniowych wobec darczyńców, odejście od poszukiwania prostych recept na bezpieczeństwo finansowe organizacji, postawa partnerska i proaktywna wobec darczyńców i sponsorów.

Rezultaty szkolenia
Uczestnicy będą potrafili planować działalność fundraisingową
organizacji i stosować zasadę dywersyfikacji źródeł przychodów, będą rozumieli zasady tworzenia stanowiska pracy dla fundraisera i układania z nim relacji służbowych, będą znali ponad 30 metod zbierania funduszy oraz specyfikę dialogu z darczyńcami i sponsorami wraz z czynnikami, które decydują o sukcesie
w poszukiwaniach funduszy.

Celem strategicznym szkolenia jest stabilna finansowo organizacja, inwestująca w relacje z darczyńcami i korzystająca z wielu źródeł przychodów, działająca planowo i etycznie.
 
Podstawy fundraisingu – idea, metody, profesjonalizacja działań:
1.    Miejsce fundraisingu w organizacji – pozyskiwanie funduszy jako obszar zarządzania.
2.    Misja i wizja organizacji – jak zamienić je w fundamenty stabilności finansowej organizacji.
3.    Cykl relacji z darczyńcą, ćwiczenie metody Direct Dialog.
4.    Specyfika pracy i komunikacji z darczyńcami indywidualnymi – co decyduje o sukcesie próśb, jak radzić sobie z odmową.
5.    Rola wizerunku w budowaniu kapitału społecznego organizacji, specyfika Public Relations organizacji w aspekcie fundraisingu.
6.    Zdrowe finanse organizacji – jak dywersyfikować, stabilizować i powiększać budżet z roku na rok.
7.    Kampanie fundraisingowe – analiza przykładów polskich i zagranicznych.
8.    Jak w pół minuty zamienić obcą osobę w darczyńcę – test windy i konkurs.
9.    Jak pracować z darczyńcami, by z przypadkowych stali się w regularnymi i hojnymi.
10.    30 metod finansowania organizacji – arsenał fundraisera.
11.    Kodeks etyczny fundraisingu.
12.    Podsumowanie, pytania.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać formularz zgłoszeniowy na adres: katarzyna.rzasa@cris.org.pl lub faksem na nr 32 739 55 12 wew. 106. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 kwietnia 2015.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Fundraising-skuteczne-pozyskiwanie-funduszy-29042015


***
Fundraising – skuteczne pozyskiwanie funduszy
data: 29 kwietnia 2015 r. | godz.: 14:00 - 20:00

miejsce: Sala szkoleniowa CRIS (ul. Kościuszki 22, Rybnik)

prowadzący: Robert Kawałko – absolwent UJ i stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria), przez 8 lat pracował kolejno w administracji rządowej i w działach marketingu firm teleinformatycznych. Od roku 2000 prowadzi własną firmę zajmującą się szkoleniami i doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy, jest pomysłodawcą i konsultantem licznych kampanii fundraisingowych. Jest współzałożycielem i wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, którym kierował w latach 2006-2012. Do roku 2013 przez 6 lat był wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, które zrzesza 19 narodowych organizacji fundraiserów z Europy.
 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej

Kontakt

katarzyna.rzasa@cris.org.pl

Galeria

  • Fundraising - skuteczne pozyskiwanie funduszy