facebook
cris

Kooperatywa.ong.pl

Ogłoszenia

Fundraising, czyli skuteczne pozyskiwanie funduszy

2015-03-23

Chcesz wiedzieć, jak pozyskiwać fundusze dla swojej organizacji? Weź udział w szkoleniu, które poprowadzi Robert Kawałko - współzałożyciel i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Szkolenie odbędzie się 30 marca. Początek o 14:00.

Program szkolenia jest oparty o standardy Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, które nadzoruje jakość szkoleń i certyfikuje zawodowych fundraiserów na obszarze Unii Europejskiej. 


Cel szkolenia: 

Wiedza: zasady prowadzenia działalności fundraisingowej i skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność statutową. Dobre praktyki i zasady etyczne w zakresie zarządzania finansami organizacji. Znajomość cyklu relacji z darczyńcą.  

Umiejętności: Układanie relacji z fundraiserem, angażowanie całego zespołu organizacji w budowanie relacji z darczyńcami, formułowanie komunikatów do darczyńców. 

Postawy: akceptacja dla inwestycji w stabilność finansową, pragnienie podnoszenia sprawności organizacji, nastawienie na relacje z ludźmi, wyzbycie się postaw roszczeniowych wobec darczyńców, odejście od poszukiwania prostych recept na bezpieczeństwo finansowe organizacji, postawa partnerska i proaktywna wobec darczyńców i sponsorów. 

Rezultaty szkolenia:Uczestnicy będą potrafili planować działalność fundraisingową organizacji i stosować zasadę dywersyfikacji źródeł przychodów, będą rozumieli zasady tworzenia stanowiska pracy dla fundraisera i układania z nim relacji służbowych, będą znali ponad 30 metod zbierania funduszy oraz specyfikę dialogu z darczyńcami i sponsorami wraz z czynnikami, które decydują o sukcesie  w poszukiwaniach funduszy.
Celem strategicznym szkolenia jest stabilna finansowo organizacja, inwestująca w relacje z darczyńcami i korzystająca z wielu źródeł przychodów, działająca planowo i etycznie.    

Program:
- Podstawy fundraisingu – idea, metody, profesjonalizacja działań 
- Miejsce fundraisingu w organizacji – pozyskiwanie funduszy jako obszar zarządzania 
- Misja i wizja organizacji – jak zamienić je w fundamenty stabilności finansowej organizacji 
- Cykl relacji z darczyńcą, ćwiczenie metody Direct Dialog 
- Specyfika pracy i komunikacji z darczyńcami indywidualnymi – co decyduje o sukcesie próśb, jak radzić sobie z odmową 
- Rola wizerunku w budowaniu kapitału społecznego organizacji, specyfika Public Relations organizacji w aspekcie fundraisingu 
- Zdrowe finanse organizacji – jak dywersyfikować, stabilizować i powiększać budżet z roku na rok 
- Kampanie fundraisingowe – analiza przykładów polskich i zagranicznych 
- Jak w pół minuty zamienić obcą osobę w darczyńcę – test windy i konkurs
- Jak pracować z darczyńcami, by z przypadkowych stali się w regularnymi i hojnymi - 30 metod finansowania organizacji – arsenał fundraisera 
- Kodeks etyczny fundraisingu 
- Podsumowanie, pytania 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać formularz zgłoszeniowy na adres:  lub faksem na nr 32 739 55 12 wew. 106. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 marca 2015 r. Szkolenie odbędzie się 30 marca w godzinach 14.00-20.00 w sali szkoleniowej Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (Kościuszki 22, Rybnik).

prowadzący: Robert Kawałko – absolwent UJ i stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria), przez 8 lat pracował kolejno w administracji rządowej i w działach marketingu firm teleinformatycznych. Od roku 2000 prowadzi własną firmę zajmującą się szkoleniami i doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy, jest pomysłodawcą i konsultantem licznych kampanii fundraisingowych. Jest współzałożycielem i wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, którym kierował w latach 2006-2012. Do roku 2013 przez 6 lat był wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, które zrzesza 19 narodowych organizacji fundraiserów z Europy. 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.cris.org.pl.

czytaj więcej

Kontakt

e-mail: katarzyna.rzasa@cris.org.pl

Galeria

  • Fundraising, czyli skuteczne pozyskiwanie funduszy