facebook
cris

Kooperatywa.ong.pl

Ogłoszenia

Do wzięcia małe granty z Funduszu Wyszechradzkiego

2013-05-21

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej. Najbliższy termin naboru upływa 1 czerwca.

Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw z Unią Europejską.

Działania, które mogą uzyskać dofinansowanie:

- współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje)
- współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
- edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
- wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
- współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odleglości 50 km od granicy)
- promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy. 

Kto może ubiegać się o fundusze:
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne.

Wysokość dofinansowania:
Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 5 000 euro. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).

Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów. 

Więcej informacji o projekcie na stronie funduszu.

czytaj więcej

Kontakt

Tel.: +421 259 203 811, –802
E-mail: viseg­rad­fundat signvisegradfund.org

Galeria

  • Do wzięcia małe granty z Funduszu Wyszechradzkiego