facebook
cris

Kooperatywa.ong.pl

Ogłoszenia

ROPS z ofertą wizyt studyjnych

2015-05-13

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w jednodniowych wizytach studyjnych organizowanych na terenie województwa śląskiego.

Celem wizyt jest zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu aktywnej integracji i ekonomii społecznej. Oferta skierowana jest przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Aktualnie ROPS prowadzi rekrutację na następujące wizyty studyjne:

1. Jednodniowe wizyty studyjne z tematem przewodnim Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na przykładzie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego Zakład Aktywności Zawodowej „LALIKI” w Lalikach.

 2. Jednodniowe wizyty studyjne z tematem przewodnim Specyficzne modele spółdzielni socjalnych na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na starcie” z Toszka oraz FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej z Zabrza.

 3. Jednodniowe wizyty studyjne z tematem przewodnim Aktywne formy integracji społecznej stosowane przez CIS i KIS na przykładzie Dąbrowskiego Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz Klubu Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

4. Jednodniowe wizyty studyjne z tematem przewodnim Wspieranie osób bezdomnych na przykładzie Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta w Zabrzu oraz Wspólnoty BETLEJEM w Jaworznie.

 5. Jednodniowe wizyty studyjne z  tematem przewodnim Obywatel 60+ na przykładzie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów (CCAS) oraz Fundacji WIDZIALNIorg w Częstochowie.
 
6. Jednodniowe wizyty studyjne z tematem przewodnim Kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej (BSA).

Więcej informacji o zasadach rekrutacji, programie i terminach wizytach studyjnych znajduje się na stronie:  http://es.rops-katowice.pl/wizyty-studyjne-rekrutacja-2/


Kontakt:

Edyta Tkacz
Specjalista
Dział ds. Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
tel. 32 730 68 87
fax:32 730 68 71

etkacz@rops-katowice.pl
 


czytaj więcej

Kontakt

etkacz@rops-katowice.pl

Galeria

  • ROPS z ofertą wizyt studyjnych