facebook
cris

Kooperatywa.ong.pl

Ogłoszenia

MPiPS zaprasza na warsztat dotyczący Resortowego Programu Ekonomii Społecznej

2015-05-07

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, warsztat mający na celu wypracowanie założeń Resortowego Programu Ekonomia Społeczna.

Program został przewidziany do realizacji w ramach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES).

Celem warsztatu jest wypracowanie, w oparciu o zapisy KPRES, założeń dotyczących treści i działań związanych z realizacją Programu.

Warsztat odbędzie się 18 maja br., w godz. 10:00 – 16:00 w sali B w budynku głównym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu należy przesyłać do dnia 13 maja br., na adres marta.witek@mpips.gov.pl (liczba miejsc jest ograniczona). Organizator nie zwraca kosztów podróży.

czytaj więcej

Kontakt

marta.witek@mpips.gov.pl

Galeria

  • MPiPS zaprasza na warsztat dotyczący Resortowego Programu Ekonomii Społecznej