facebook
cris

Kooperatywa.ong.pl

O projekcie

Portal powstał w ramach projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego", którego celem jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z tego terenu.

Projekt jest skierowany do:

  • podmiotów ekonomii społecznej;
  • osób fizycznych planujących założenie i/lub prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej;
  • instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw i mediów.
Wspieramy poprzez:
  • indywidualne oraz grupowe doradztwo bieżące (m.in. z zakresu zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej);
  • indywidualne i grupowe doradztwo specjalistyczne: z zakresu prawa, księgowości i marketingu;
  • doradztwo biznesowe wspierające podmioty ekonomii społecznej w zakładaniu i prowadzeniu działalności ekonomicznej;
  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
  • rozwój lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
  • promocję działalności sektora ekonomii społecznej;
  • promocję zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej

Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2012  r. do 30.06.2015 r.

Lider:

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Inkubator Ekonomii Społecznej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Możliwe jest umówienie spotkania w innych godzinach po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Koordynator projektu:
Sonia Lenarczyk, tel.: 32 739 -55-12 w. 105 i 109, e-mail: sonia.lenarczyk@cris.org.pl

Asystent koordynatora:

Sebastian Garbacz, tel.: 32 739-55-12 w. 105 i 109, sebastian.garbacz@cris.org.pl

Doradcy mobilni:

Piotr Dominiak, tel.: 32 739 55 12 w. 103, e-mail: piotr.dominiak@cris.org.pl
Sebastian Garbacz, tel.:32 739 55 12 w. 105 i 109, e-mail: sebastian.garbacz@cris.org.pl
Izabella Kaznowska, tel.: 32 739 55 12 w. 105 i 109, e-mail: izabella.kaznowska@cris.org.pl
Janusz Piechoczek, tel.: 32 739 55 12 w. 103, e-mail: janusz.piechoczek@cris.org.pl
Justyna Szyndler, tel:. 32 739 55 12 w. 103, e-mail: justyna.szyndler@cris.org.pl

Animatorzy:

Izabella Kaznowska, tel.: 32 739 -55-12 w. 105 i 109, e-mail: izabella.kaznowska@cris.org.pl
Anna Pytlik, tel.: 32 739 -55-12 w. 102 i 104, e-mail: anna.pytlik@cris.org.pl

Specjalista ds. szkoleń:
Katarzyna Rząsa, tel.:32 739-55-12 wew. 101, e-mail: katarzyna.rzasa@cris.org.pl

Specjalista ds. informacji i promocji:
Emil Nagalewski, tel.: 32 739-55-12 w. 103, e-mail: emil.nagalewski@cris.org.pl

Doradcy specjalistyczni (ds. prawa, księgowości , marketingu oraz doradca biznesowy) dostępni są po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 32 739-55-12 wew. 105 i 109 lub e-mail: owes@cris.org.pl.

Partnerzy:

Starostwo Powiatowe w Rybniku

Inkubator Ekonomii Społecznej jest czynny od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-18.00 i piątek w godz. 7.30-13.00.

Doradca:
Sabina Lewicka, tel.: 32 4228300 wew. 61, e-mail: inkubator@starostwo.rybnik.pl
Koordynator:
Partycja Rybak 32 416 13 47 prybak@starostwo.rybnik.pl

Urząd Miasta Rybnika
Inkubator Ekonomii Społecznej jest czynny od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-18.00 i piątek w godz. 7.30-13.00.

Koordynator:
Elżbieta Wolny-Luks, tel.: 32 43 92 006, e-mail: kultura@um.rybnik.pl

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Inkubator Ekonomii Społecznej jest czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30, we wtorek w godz. 7.30-17.00 i piątek w godz. 7.30-14.00.

Doradca:
Katarzyna Teodorowicz, tel.: 324 597 313, e-mail: inkubator@powiatraciborski.pl
Koordynator:
Joanna Koczwara-Kozłowska, tel. 32 45 97 348, e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Inkubator Ekonomii Społecznej jest czynny w poniedziałki i środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00 i piątek w godz. 7.30-14.00.

Doradca:
Małgorzata Świergolik, tel.: 32 453 99 83, e-mail: inkubator@powiatwodzislawski.pl
Koordynator:

Barbara-Jasińska-Musik  32 41 20 943  barbara.musik@powiatwodzislawski.pl

Urząd Miasta Jastrzębia Zdroju

Inkubator Ekonomii Społecznej jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub 10.00-18.00 (naprzemiennie, co drugi tydzień).

Doradca:

Irena Przybylska-Kołodziejczyk, tel.: 324 719 555, e-mail: iprzybylska@um.jastrzebie.pl
Koordynator:
Joanna Szotek, tel.: 32 478-51-35, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Inkubator Ekonomii Społecznej jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00 lub 10.00-18.00 (naprzemiennie, co drugi tydzień).

Doradca:
Monika Borys, tel.: 32 43-55-111 lub 796-784-151, e-mail: monika.borys@cop.zory.pl
Specjalista ds. spółdzielni socjalnych:
Janina Skarbek, tel.: 32 43-55-111 lub 796-784-151, e-mail: janina.skarbek@cop.zory.pl
Specjalista ds. szkoleń:
Dawid Boruta, tel.: 32 43-55-111 lub 796-784-151, e-mail: dawid.boruta@cop.zory.pl
Koordynator:
Jacek Arasim, tel.: 32 43-55-111 lub 796-784-151,  e-mail: jacek.arasim@cop.zory.pl

Doradcy specjalistyczni (ds. prawa, księgowości i marketingu) dostępni są po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 32 43-55-111 lub 796-784-151lub e-mail: owes@cop.zory.pl