facebook
cris

Kooperatywa.ong.pl

Informacje

Zainspiruj się: Z wizytą u Pana Cogito

2015-04-25

"U Pana Cogito" to czarujące miejsce. Zachwyca tu wszystko: wspaniale odnowiony, neorenesansowy budynek, gustowne wnętrza, wyśmienita polska kuchnia i lokalizacja - w samym sercu Krakowa. Wyjątkowa jest również kadra pracowników, którzy dbają o komfort pensjonariuszy - "U Pana Cogito" prowadzą osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Pomysł utworzenia firmy społecznej hotel narodził się podczas wizyt przedstawicieli Krakowa w mieście partnerskim - Edynburgu. To właśnie tam krakowianie podpatrzyli  funkcjonowanie podmiotów działających według idei firm społecznych. Bezpośrednią inspiracją i impulsem do działania na polskim gruncie był pensjonat Six Mary’s Place działający w Edynburgu już 10 lat.

W celu uzyskania potrzebnych funduszy szkocka organizacja Community Enterprise Limited, Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne" z Krakowa i Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi wspólnie wystąpiły z grantem do brytyjskiej loterii National Lottery Charities Board. Po uzyskaniu wsparcia finansowego Szkoci nadzorowali realizację krakowskiego projektu według drobiazgowo opracowanego i przemyślanego planu.

Pierwszym krokiem do realizacji projektu było utworzenie szerokiej sieci wsparcia dla tworzonej firmy, czyli nawiązanie kontaktów z lokalnymi firmami, instytucjami i organizacjami. Takie posunięcie było trafem w dziesiątkę - bardzo umocniło Stowarzyszenie od wewnątrz, dał jej solidne podstawy do działania i realizacji planowanego przedsięwzięcia. Udzielona pomoc okazała się niezwykle cenna: przeprowadzono badania rynku, opracowano biznesplan, uzyskano niezbędną wiedzę marketingową i prawną. Kolejnym krokiem było pozyskanie środków finansowych. Tu ogromne zaangażowanie wykazały władze gminy Kraków, które w atrakcyjnej lokalizacji wydzierżawiły na ten cel nieruchomość wraz z działką. Niezwykle cenna okazała się również pomoc darczyńców, sponsorów i datki członków samego Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne”- zwłaszcza że przyznany na lata 2000-2002 grant pokrywał jedynie koszty administracyjne i zapewniał finansowanie tylko 20 % kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia. Ostatnim krokiem na drodze do uruchomienia działalności było opracowanie i realizacja programu rehabilitacyjnego przygotowującego przyszłych pracowników i stopniowe włączanie osób po kryzysach psychicznych w realizację przedsięwzięcia. Program koncentrował się na rozwijaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku turystycznym stąd w planach zajęć znalazły się przedmioty takie jak: kursy gastronomiczne, kursy obsługi konsumenta, praktyki i staże w krakowskich hotelach i kawiarni. Cenne okazały się także kursy obsługi komputera, zajęcia z marketingu, prace ogrodnicze.

W grupie rehabilitacyjnej uczestniczyło ok. 40 osób – wszystkie były po chorobie psychicznej. Z tej grupy 15 osób znalazło zatrudnienie w pensjonacie. Pozostali uczestnicy programu mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji i nabycia nowych umiejętności. Uczestnicy zajęć z czasem stali się bardziej samodzielni, odpowiedzialni – z powodzeniem mogli więc stworzyć zespół kompetentnych pracowników. Co ważne, grupa rehabilitacyjna miała charakter otwarty - każdy uczestnik miał możliwość indywidualnego doboru planu zajęć pod kątem indywidualnych możliwości, zainteresowań i potrzeb.

Stowarzyszenie uznało, że hotel powinien działać jak zakład aktywizacji zawodowej – w ten sposób mógł starać się o dofinansowanie z PFRON-u, taka forma działalności była też najbardziej zbliżona do idei firmy społecznej. ZAZ powstał w 200 3 roku. Prace remontowe zabytkowego obiektu trwały trzy lata i wyniosły 1 200 000 zł (ze środków PFRON-u pokryto 40% kosztów).

Początkowo, wraz z rozpoczęciem działalności, w kadrze pracowniczej znalazło zatrudnienie 15 osób. Aktualnie jest to 21 osób po kryzysach psychicznych, głównie chorych na schizofrenię. Pracownikom w codziennej pracy pomagają osoby z tzw. obsługi profesjonalnej (pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, zastępca kierownika ds. recepcji, specjalista ds. turystyki i hotelarstwa, zawodowy kucharz, kelner i księgowa), które mają wiedzę na temat problemów osób po kryzysach psychicznych. Dzięki temu szybko potrafią wychwycić sygnały nawracającej choroby u swoich współpracowników. Taki model współpracy daje również duży komfort i bezpieczeństwo pracownikom chorym, a część dochodu z działalności firmy bezpośrednio przeznaczane jest na rehabilitację tychże osób. Duże powodzenie projektu poskutkowało stworzeniem 8-miesięcznego moduł szkoleniowego dla osób chcących pracować w turystyce, a mających za sobą chorobę psychiczną. Program uzyskał rekomendację Polskiego Zrzeszenia Hoteli oraz umowy na staże i praktyki z krakowskimi hotelami (już po pierwszej edycji zatrudnienie znalazło 10 osób!).

Ważną rolę w tworzeniu i działaniu Pensjonatu odegrała Społeczna Rada Nadzorcza, do której zaproszono przedstawicieli biznesu, organizacji branżowych, mediów i decydentów, którzy służyli wsparciem i swoim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji strategicznych. W 2005 r. Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej” uruchomiło drugi budynek, w którym prowadzi działalność w formie spółki z o. o. (spółka z misja społeczną). Obydwa podmioty (ZAZ i spółka) współpracują ze sobą, zapewniając sobie wyższe obroty, kontynuując misję społeczną, dając szanse na zatrudnienie coraz większej liczbie osób po kryzysach psychicznych. ZAZ pobiera od spółki prowizję od rezerwacji pokoi i obsługi recepcyjnej gości.

Projekt jest przykładem modelowej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, samorządowymi  i rządowymi. Partnerami Stowarzyszenia są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego, Gmina Kraków i Gmina Edynburg oraz partnerzy niemieccy: "Initiative und Leistung",  Nassauische Sparkasse, Aktion der Ev. Kirchen "Hoffnung für Osteuropa" i Rheinische Hilfsgemeinschaft.

Pensjonat dysponuje 34 miejscami noclegowymi w komfortowym, 3 – gwiazdkowym standardzie. Restauracja organizuje przyjęcia okolicznościowe na ok. 40 osób, do dyspozycji jest również sala konferencyjna. Pensjonat cieszy się dużą popularnością i zbiera same pozytywne opinie. Rocznie z jego usług korzysta ok. 2 500 osób.

"U Pana Cogito" Pensjonat i Restauracja
ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków
tel. 012 269 72 00, 012 269 72 01
recepcja@pcogito.pl
www.pcogito.pl


czytaj więcej

Galeria

  • Zainspiruj się: Z wizytą u Pana Cogito